Innkalling til årsmøte i Eidsvoll 1814’s

Styret innkaller herved til årsmøte i Eidsvoll 1814´s. Årsmøtet avholdes den 29.02.16 kl 18.14 på Bøn Klubbhus. Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 14.02.16 til styret@1814s.no. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.1814s.no For å ha […]