Innkalling til årsmøte i Eidsvoll 1814’s

Styret innkaller herved til årsmøte i Eidsvoll 1814´s.

Årsmøtet avholdes den 29.02.16 kl 18.14 på Bøn Klubbhus.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 14.02.16 til styret@1814s.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.1814s.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen Styret i Eidsvoll 1814´s

Inkalling-til-årsmøte-2016-kopi

VIL DU DELE INNLEGGET?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email