Årsmøte 2019 – Eidsvoll 1814’s

Styret innkaller herved til årsmøte mandag 4.mars kl.18:14 på Bøn klubbhus.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 11.februar til styret(at)1814s.no eller Eidsvoll 1814´s, postboks 127, 2071 Råholt.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest 25 februar, 1 uke før årsmøtet. Du finner disse på våre facebook sider (Foreldregruppen, lagsider osv) eller kontakt oss på styret (at) 1814s.no om du ønsker de tilsendt.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

VIL DU DELE INNLEGGET?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email