Årsmøte innkalling

Styret innkaller herved til Digitalt årsmøte Torsdag 4.februar kl.18:14.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 21.Januar til styret@1814s.no eller Eidsvoll 1814 ́s, postboks 127, 2071 Råholt.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter, samt link til digitalt årsmøte vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.1814s.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til digitalt årsmøte!

Påmeldingsliste er lagt ut. LINK til påmeldingsliste HER

Har du forslag til årsmøtet, last ned, fyll inn og send dokumentet til styret@1814s.no innen 21/01-21.


Med vennlig hilsen styret

VIL DU DELE INNLEGGET?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email