Innkalling til årsmøte 2024

Eidsvoll 1814’s avholder årsmøte tirsdag 27.februar på Bøn klubbhus. I god stil starter vi kl.18:14.
For å ha stemmerett må du ha betalt medlemskontingent i år, 2024.

Har du en sak du ønsker å ta opp på årsmøtet, må den sendes skriftlig til styret@1814s.no innen tirsdag 13.februar. 
Dokumenter legges ut en uke før møtet, altså 20.februar.
Styret ønsker velkommen og forventer bra oppmøte

Tirsdag 27. februar kl. 18:14 – 20:24 -Bøn Stadion, Lillovegen 3b 

VIL DU DELE INNLEGGET?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email