STYRET 2020/2021

Leder: Ronny Myhrer
Nestleder: Geir Sandberg
Sportslig leder: Lise Theodorsen
Kasserer: Lena Bråthen
Sponsor ansvarlig: Kjersti Grov
Media: Espen Solli
Styremedlem: Rune Bush
Styremedlem: Thor Vegar Kristiansen
Vara: Stian Skøien Braaten 

Kontakt: styret@1814s.no