STYRET 2023/2024

Leder: Kenneth Haugseth
Fungerende Nestleder: Kjersti Grov
Sportslig leder: Ørjan Håkonsen
Kasserer: Inger Lise Skøyen Braathen
Sponsor ansvarlig: Kenneth Haugseth
Media: Ørjan Håkonsen
Utstyrsansvarlig: Rune Enevold Nilsen
Medlemsansvarlig: Rune Enevold Nilsen
Vara: Jakob Kleppe Johansen 

Kontakt

E-post: styret@1814s.no 
Telefon: 93071814