STYRET 2022/2023

Leder: Lise Theodorsen
Nestleder: Lena Bråten
Sportslig leder: Lise Theodorsen / Lisa Sienna Sæther
Kasserer: Mette Emilsen
Sponsor ansvarlig: Kenneth Haugseth
Media: Stian Skøien Braaten
Utstyrsansvarlig: Gry-Hege Vikan Fjeld
Medlemsansvarlig: Lisa Sienna Sæther
Styremedlem: Kenneth Andersen
Vara: Morten Bruvold

Kontakt

E-post: styret@1814s.no 
Telefon: 93071814