STYRET 2020/2021

Leder: Ronny Myhrer
Nestleder: Lena Bråthen
Sportslig leder: Lise Theodorsen
Kasserer: Silje Hottran
Sponsor ansvarlig: Martin Simonsen
Media: Stian Skøien Braaten
Utstyrsansvarlig: Thor Vegar Kristiansen
Styremedlem: Kenneth Andersen
Vara: Rune Busch

Kontakt: styret@1814s.no