STYRET 2023/2024

Leder: Kenneth Haugseth
Fungerende Nestleder: Lene Marie Borgeteien Stensjøen
Sportslig leder: Tor Erik Borgeteien Stensjøen
Kasserer: Inger Lise Skøyen Braathen
Sponsor ansvarlig: Kjersti Grov
Media: Susan Queen & Signe Hausken
Utstyrsansvarlig: Rune Enevold Nilsen
Medlemsansvarlig: Rune Enevold Nilsen
Vara: Kjersti Grov 

Kontakt

E-post: styret@1814s.no 
Telefon: 93071814