Innkalling til årsmøte for Eidsvoll 1814’s

Styret innkaller herved til årsmøte mandag 12.mars kl.18:14 på Bøn klubbhus.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 26.februar til styret(at)1814s.no eller Eidsvoll 1814´s, postboks 127, 2071 Råholt.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.1814s.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Årsmøtedokumenter finner dere HER!

Med vennlig hilsen

styret

VIL DU DELE INNLEGGET?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email