Innkalling til årsmøte

Styret innkaller herved til årsmøte i storsalen på Bøn, Mandag 21.Februar kl.18:14

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 7.Februar til styret@1814s.no eller Eidsvoll 1814 ́s, postboks 127, 2071 Råholt. 

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.1814s.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte! 

Har du forslag til årsmøtet, last ned, fyll inn og send dokumentet
til styret@1814s.no innen 7/2-22.

Med vennlig hilsen styret

VIL DU DELE INNLEGGET?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email