Saksliste for årsmøte i Eidsvoll 1814’s

Til medlemmer i Eidsvoll 1814´s

Saksliste for årsmøte i Eidsvoll 1814´s

Styret viser til innkalling til årsmøte av 27.01.16
Årsmøtet avholdes den 29.02.16 kl 18.14 på Bøn Klubbhus.
Under følger saklisten for årsmøtet.
Årsmøtet skal:
1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Årsberetning, gruppeårsmeldinger.
5. Virksomhetsplan 2015
6. Virksomhetsplan 2016
7. Behandle inkommne forslag og saker
8. Balanse
9. Revisjon
10. Regnskap i revidert stand
11. Budsjett 2016
12. Valg

Med vennlig hilsen
Styret i Eidsvoll 1814´s

Saksliste-årsmøte-2015-PDF

Lovnorm-for-idrettslag-2016

VIL DU DELE INNLEGGET?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email