Årsmøte 2017

Innkalling til årsmøte i Eidsvoll 1814’s Styret innkaller herved til årsmøte i Eidsvoll 1814’s Årsmøtet avholdes tirsdag den 21.3 kl. 18.14 på Bøn Klubbhus. Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret på e-post (styret@1814s.no) senest mandag 06.03. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke […]