Årsmøte 2017

Innkalling til årsmøte i Eidsvoll 1814’s

Styret innkaller herved til årsmøte i Eidsvoll 1814’s
Årsmøtet avholdes tirsdag den 21.3 kl. 18.14 på Bøn Klubbhus.
Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret på e-post (styret@1814s.no) senest mandag 06.03.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.1814s.no
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten.

Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.
For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret

VIL DU DELE INNLEGGET?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email