Siste frist til å søke talentstipend fra Toten Sparebank

Eidsvoll 1814’s har i flere år hatt et godt samarbeid med vår sponsor Toten Sparebank. Sparebanken bidrar hvert år med ca 10 millioner kroner som fordeles på sponsorater og gavemottakere årlig. I tillegg deler de også ut talentstipender innenfor kategoriene idrett, kultur og utdanning.   Toten Sparebank har siden 2015 delt ut et talentstipend på hele […]