Siste frist til å søke talentstipend fra Toten Sparebank

Eidsvoll 1814’s har i flere år hatt et godt samarbeid med vår sponsor Toten Sparebank. Sparebanken bidrar hvert år med ca 10 millioner kroner som fordeles på sponsorater og gavemottakere årlig. I tillegg deler de også ut talentstipender innenfor kategoriene idrett, kultur og utdanning.  

Toten Sparebank har siden 2015 delt ut et talentstipend på hele 150.000 kroner! Stipendet deles likt innenfor kategoriene  idrett, kultur og utdanning til  søkerne som hører hjemme i sparebanken sitt primære markedsområde.

Er du mellom 16 og 25 år, og har et prosjekt du ønsker støtte til å kunne gjennomføre? Feks reise til USA for å studere Amerikansk Fotball? Eller kjenner du noen som kanskje har talent innenfor sporten og kan søke om støtte til å utvikle seg? 

Toten Sparebank ønsker gjennom sine  stipendordninger å markere at de verdsetter talenter i sitt kjerneområde, samt være en inspirasjonskilde for videre utvikling innenfor områdene kultur, idrett og utdanning.

«Vi tar vare på de unge, lokale talentene».

Det er nedsatt en jury for stipendordningen, som består av eksterne medlemmer innenfor hvert område, samt representanter fra Totens Sparebank. 

Søknadsfrist er i dag, 30. april 2023, og du kan søke her:
https://www.gaveutdelingen.no/sok-stipend

VIL DU DELE INNLEGGET?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email